Sok magyarországi település után immár Freiburgban is van “Ringató ® ”, a Magyarországon nagy sikerrel folytatott,  védjegyhez kötött kisgyermekkori zenei nevelési program. Lényege, hogy a kisgyermekeket (sőt már kisbabákat is)  rendszeresen életkoruknak megfelelő zenei környezetbe vigyük.  Ezt úgy érjük el, hogy a jelenlévő édesanyákkal/édesapákkal  közösen játékokat, mondókákat játszunk, magyar népdalokat énekelünk. Hellyel - közzel bevonunk eg y - egy hangszert is, de a módszer lényege az édesanya/édesapa éneke, a vele való testi  kapcsolat során átélt, közös játékhoz kapcsolódó zenei élmény.  A program segít a magyar nyelv tanulásának előkészítésében is.  A freiburgi Ringató ® foglalkozásait - párhuz amosan a magyar  óvódával és iskolával - szombat délelőttönként 10 órai kezdettel az ESL nyelviskola (volt “International House”) épületében  tartjuk (Freiburg, Werthmannstr. 18.) További információk a foglalkozásvezetőnél, Schell Csillánál:  schellcs@web.de  ill. a www.ringato.hu oldalon.