Segélyprogramjaink

Kis egyesület vagyunk, anyagi lehetőségeink korlátozottak. Mégis a kezdetektől fogva megpróbálunk segíteni. Első segélyszállítmányunk egy erdélyi gyerekotthonba ment, majd néhány erdélyi nagycsaládosnak juttattunk el csomagot. Időközben kikiristályosodott az a vélemény, hogy ne aprózzuk el a rendelkezésre álló összeget, s válasszunk ki egy olyan területet, ahol hatékonyan segíthetünk. A Teodidaktos (Kolozsvár) és a Bartók Béla Alapítvány (Temesvár) támogatásával rászoruló tehetséges fiatalok továbbtanulását, iskoláztatását tesszük lehetővé, immár több mint 10 éve. A két szervezettől valamint maguktól a fiataloktól kapott visszajelzések azt igazolják, hogy helyre kerül a rendszeres évi adomány .
Hála az ARAG nagyvonalú támogatásának néhány éve már a Vajdaságba is eljuttathatunk ösztöndíjakat.
Természetesen tartalékolunk egy bizonyos összeget a rendkívüli eseményekre is , így pl. a 2001-es magyarországi árvíz idején is adhattunk egy jelentősebb összeget a rászorulóknak és nem egy alkalommal bajba jutott honfitársainknak is segítettünk.

A szerény tagdíjakból nem tudnánk mindezt megtenni, de vannak tagjaink és barátaink, akik rendszeresen kisebbnagyobb összeggel támogatnak bennünket. Ezt ezúton is megköszönjük és továbbra is várjuk mindazok adományát, akik fontosnak tartják a rászoruló fiatalok támogatását, elősegítve ezzel a szülőföldön való maradást is!